EL CADUP

ART DE PESCA ARTESANAL

L'estructura base dels cadups són uns atuells de fang de secció circular o quadrada amb un forat en la base. Els de secció circular tenen una altura d'uns 35 cm, amb un diàmetre de la boca de 15 cm i de 10 cm en la base. Els de secció quadrada tenen gairebé les mateixes dimensions, solament que un poc més baixos (al voltant dels 30 cm d'altura). Ni les dimensions d'uns ni d'uns altres han variat respectE fa 20 anys. Els més utilitzats els cadups de secció circular, sembla que els de secció quadrada tenen l'avantatge de no rodar en el fons amb el corrent i tenir més estabilitat. No obstant això alguns pescadors els utilitzen indistintament. El material utilitzat és sempre el fang que, àdhuc i ser menys resistents que els de plàstic utilitzats en altres ports de Catalunya, sembla que funcionen millor segons l'opinió dels pescadors. Sembla que el cadup de fang pesa més que els de plàstic i resulten més estables en el fons, que és el que persegueix el pop al cap i a la fi.

La pesca amb el cadup

L'espècie objectiu és exclusivament el pop roquer (Octopus vulgaris). La forma de calar-los és semblant a la de les nanses. Es calen en tons (...) de 40 o 50 cadups cadascun. Les embarcacions poden dur més o menys tons segons el nombre de tripulants que vagin a bord, normalment uns 10 tons el que fa un total de 400 a 500 cadups o una mitjana de 468 per embarcació.