LA PESCA ARTESANAL AL SEGLE XXI:
TURISME PERQUER

 

 

EL PRESENT I FUTUR DEL NOSTRE OFICI

La Confraria de Sitges, es dedica exclusivament a la pesca artesanal, oferint al mercat un producte d'alta qualitat. I és que actualment són ben poques les confraries que mantenen aquesta modalitat de pesca, que és un ofici molt antic i que en l’actualitat atravessa un període estructuralment difícil i que posa en perill la seva continüitat.

El nombre de captures ha baixat els darrers anys a causa de les pesques massives, que sumat als dragatges de sorra dels anys 90, ha fet que es reduïssin els prats de posidònia –extensions de plantes aquàtiques on els peixos es reprodueixen, viuen les poblacions d’alevins i troben aliment _ i ha disminuït la biodiversitat del mar de Sitges.

Tot i això, el mar territorial de Sitges és extens i la Pesca Artesanal a Sitges pot tenir un potencial de creixement, si s'augmenta l'atractiu i la rendibilitat de l'activitat.

 

TURISME PESQUER COM A COMPLEMENT DE LA PESCA PROFESSIONAL A SITGES

Actualment, moltes confraries de Catalunya, busquen complementar la seva activitat económica promovent activitats basades en el turisme, al voltant de la pesca. L’objectiu principal és que el pescador en sigui particep, i d’aquesta manera fomentar l’emprenedoria, i sobretot posar en valor el patrimoni cultural. Per altre banda, s’afavoreix la conservació dels recursos per mitjà de la reducció de l’esforç pesquer.

Així doncs, la Confraria de Pescadors de Sitges, des de fa un temps, treballa per a poder oferir productes i serveis turístics, en els que hi participen els propis pescadors, així com també empreses especialitzades amb una llarga trajectòria profesional i de qualitat.